Informații de interes public

DECLARAȚIE DE ADERARE

Planul de integritate al l.C.D.M. Cristian Sibiu

LISTA INFORMATIILOR EXCEPTATE DE LA COMUNICARE, PENTRU RESPECTAREA PRINCIPIULUI CONFIDENȚIALITĂȚII

Legea 5442001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Norme Metodologice din 2002 de aplicare a Legii nr. 5442001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Cerere de informații de inters public

Reclamatie administrativa (1)

Model reclamaţie administrativă  (2)