Workshop, Cercetare, Inovare și Schimb de Cunoștințe

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) cu sprijinul Băncii Mondiale și al Academiei de Științe Agricole și Silvice, „Gheorghe Ionescu Șișești” a organizat în data de 10.03.2023  la sediul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian, Sibiu (ICDM), Work-shop-ul cu titlul: „Cercetare, inovare și schimb de cunoștințe – Strategia de dezvoltare integrata pentru zonele montane”.

Scopul acestui workshop este  de a colecta opinii din partea părților interesate de la nivel local cu privire la :  -oportunitățile și amenințările actuale pentru dezvoltarea zonelor montane – identificarea prioritățile pentru viitor – acțiuni specifice de sprijinire a dezvoltării montane integrate  

Din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a fost reprezentant domnul secretar de stat, Aurel Simion împreună cu domnul Bogdan Oancea (consilier M.A.D.R). De asemenea, suntem onorați de prezența doamnei director general al Agenției Naționale a Zonei Montane din România Baciu Veronica cât și a doamnei director general al Administrației Naționale pentru Meteorologie, doamna Mateescu Elena prin intermediul platformei online Zoom.

Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești (ASAS)  a fost reprezentată de către Prof. Univ. Emerit. Dr. Ing. h. c Valeriu Tabără împreună cu directorii stațiunilor de cercetare din subordinea A.S.A.S:

1).   Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură, Ștefănești, Argeș;

2).   Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș;

3).   Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru creșterea bubalinelor Șercaia, județul Sibiu;

4).    Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov;

5).    Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Lovrin;

CONCLUZII

D-L SS MADR  SIMION AUREL

Din discursul d-lui Secretar de Stat in MADR  s-au desprins următoarele concluzii :

 • ROMÂNIA este una dintre puținele țări  din lume care are o Lege a Muntelui
 • S-au organizat nouă comitete de  masiv pentru fiecare zona montană conform particularităților specifice
 • In februarie 2023 s-a semnat organizarea consiliului Național al  Muntelui , iar in martie 2023 Comitetul Național Montan
 • Exista in România o Agenție Națională  a Zonei Montane , sub conducerea d-nei director Veronica Baciu
 • Exista trei grupe de proiecte care au fost finantate din banii MADR   , si anume centre colectare de lapte , centre colectoare de fructe de pădure si stâne
 • Intrunirea la care participăm este cauzata și  de necesitatea de a finaliza Proiectul POCA , precum și de elaborarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ PENTRU ZONELE MONTANE DIN ROMÂNIA   
 • Au fost efectuate vizite de lucru la Herculane și Deva , în ținutul pădurenilor unde s-au constatat în urma discuțiilor interactive reducerea efectivelor de animale , îmbătrânirea populației  si reducerea populației tinere in zonele vizitate
 • Obiective ale dezvoltării zonei montane din România :
 • Menținerea populației în zona montană
 • Menținerea integrității pajistilor alpine
 • Valorificarea corecta și profitabilă a produselor montane
 •   Implicarea efectivă a cercetarii și  inovării în contracararea efectului schimbărilor climatice în zona montană
 • Accentuarea rolului BM în revigorarea zonei montane prin diferite pârghii , finantare , specialisti etc

      In urma discursului d-lui presedinte al ASAS Tabără Valeriu s-au putut trage următoarele concluzii :

 • O activitate mai putin separată , izolată , unilaterală  pentru problemele majore din zona de munte ar fi mult mai benefică  pentru toti beneficiarii si actorii din acest domeniu
 • Problema Munților Carpați este specifică pentru fiecare masiv luat în studiu , comunitățile având un patrimoniu cultural , emotional , istoric  cu caracteristici proprii
 • Problema schimbărilor climatice ar trebui sa fie abordată si pe
 • altitudine , nu doar pe latitudine
 • Necesitatea sustinerii programelor de cercetare inovare pentru rezolvarea problemelor din zona montană , reducerea deficitului comercial prin valorificarea corespunzătoare a produselor montane de calitate  
 • Sprijinirea populatiei din zona montana prin programe pentru initierea si desfasurarea unor activitati care sa contribuie la valorificarea  superioara  a materiilor prime din zona montana
 • Alocarea de fonduri pentru dezvoltarea si intretinerea infrastructurii din interiorul localitatilor montane  si a potentării investitiilor din aceasta zona
 • In fiecare masiv montan este benefica infiintarea unor centre de cercetare , inovare , formare unde sa fie făcute instruiri periodice ale populatiei din zona montană ( Păltinis , Fălticeni ) etc.
 • Atragerea si altor ministere ( Ministerul Mediului ) in activitate de normalizare a    existentei comunitatilor din    zona montană
 • Continuarea programului MAKIS care a avut rezultate bune în Romania prin alte programe care să asigure o mai  bună  exploatare a resurselor din zona montană si o imbunatatire a calitatii vieti locuitorilor din aceste zone
 • Implicarea statiilor meteorologice in contracararea efectelor schimbarilor climatice
 • Gestionarea corecta a resurselor de apa
 • Valorificarea resurselor genetice valoroase vegetale si animale din zona montana
 • Ameliorarea unor aspecte sociologice specifice zonei montane din diferiții masivi montani