Anunțuri

Anunt concurs post oier

Anunt concurs post tractorist

Informare – Către persoanele interesate să închirieze suprafețele de teren aflate în administrarea ICDM Cristian Sibiu din UAT Hălchiu, jud. Brașov

Struct. organizatorica a ICDM la 31.03.2024-Organigrama, stat functii, lista functii si situatia veniturilor brute si nete

Organigramă ICDM 2023

Stat de Funcții pe anul 2023

Lista funcțiilor și situația veniturilor salariale nete conform Legii nr. 153/2017-30 Septembrie 2023

Lista funcțiilor și situația veniturilor salariale brute conform Legii nr. 153/2017-30 Septembrie2023

Fisa postului pt. Asistent de Cercetare in dom. Geografiei si Turismului

Fisa postului pt. Informatician

Organigramă ICDM, Stat de Funcții 2023

Stat de Funcții la 31 martie 2023

Lista funcțiilor și situația veniturilor salariale nete conform Legii nr. 153/2017-31 MARTIE,2023

Lista funcțiilor și situația veniturilor salariale brute conform Legii nr. 153/2017-31 MARTIE,2023

Anunț: vânzare vaci Bălțata românească

Anunț: vânzare oi, miei

Raport final: muncitor calificat în agricultură

Proba interviu: muncitor calificat în agricultură

Proba practica: muncitor calificat în agricultură

Raport final: muncitor necalificat în agricultură

Proba interviu: muncitor necalificat în agricultură

Proba practica: muncitor necalificat în agricultură

Raport final: CS I în domeniul sociologiei

Centralizator proba interviu: CS I în domeniul sociologiei

Centralizator proba scrisă: CS I în domeniul sociologiei

Raport final: asistent de cercetare în domeniul medicinei veterinare

Centralizator proba scrisa: asistent de cercetare în domeniul medicinei veterinare

Centralizator proba interviu: asistent de cercetare în domeniul medicinei veterinare

Rezultat selectie dosar muncitor necalificat in agricultura

Rezultat selectie dosar muncitor calificat in agricultura

Rezultat selectie dosar asistent cercetare in domeniul med. veterinare

Rezultat selectie sociolog

Concurs muncitor in agricultura

Concurs Sociolog

Concurs Medic Veterinar 27.06.2022Tematica Concurs

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2021

Modalitati de contestare a deciziei institut. publice de catre pers. care se considera vatamate (Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public)

Bugete aprobate (2019-2022), Bilanturi (2019-2021), Conturi de rez patrimoniale (2020,2021), Conturi de executie (2019-2021)

Necrolog Corneliu Bucur

Centralizator achizitii publice anul 2021 și 2022 ICDM Cristian -Sibiu

Planul anual de achizitii publice 2022 – ICDM Cristian-Sibiu

Vezi pagina

Date ICDM Cristian cu privire la respectarea art. 33 /Legea 153 din 2017

Organigrama, Stat functii si Decizie aprobare

Drepturi salariale decembrie 2021

State funcții 2022

Lista functiilor si situatia veniturilor salariale conf Legii nr. 153/2017, la 30 dec. 2021

Listă salarii nete 2022

Listă funcții salarii brute 2022

Anunt concurs post oier

Anunt concurs post tractorist

Informare – Către persoanele interesate să închirieze suprafețele de teren aflate în administrarea ICDM Cristian Sibiu din UAT Hălchiu, jud. Brașov

Struct. organizatorica a ICDM la 31.03.2024-Organigrama, stat functii, lista functii si situatia veniturilor brute si nete

Organigramă ICDM 2023

Stat de Funcții pe anul 2023

Lista funcțiilor și situația veniturilor salariale nete conform Legii nr. 153/2017-30 Septembrie 2023

Lista funcțiilor și situația veniturilor salariale brute conform Legii nr. 153/2017-30 Septembrie2023

Fisa postului pt. Asistent de Cercetare in dom. Geografiei si Turismului

Fisa postului pt. Informatician

Organigramă ICDM, Stat de Funcții 2023

Stat de Funcții la 31 martie 2023

Lista funcțiilor și situația veniturilor salariale nete conform Legii nr. 153/2017-31 MARTIE,2023

Lista funcțiilor și situația veniturilor salariale brute conform Legii nr. 153/2017-31 MARTIE,2023

Anunț: vânzare vaci Bălțata românească

Anunț: vânzare oi, miei

Raport final: muncitor calificat în agricultură

Proba interviu: muncitor calificat în agricultură

Proba practica: muncitor calificat în agricultură

Raport final: muncitor necalificat în agricultură

Proba interviu: muncitor necalificat în agricultură

Proba practica: muncitor necalificat în agricultură

Raport final: CS I în domeniul sociologiei

Centralizator proba interviu: CS I în domeniul sociologiei

Centralizator proba scrisă: CS I în domeniul sociologiei

Raport final: asistent de cercetare în domeniul medicinei veterinare

Centralizator proba scrisa: asistent de cercetare în domeniul medicinei veterinare

Centralizator proba interviu: asistent de cercetare în domeniul medicinei veterinare

Rezultat selectie dosar muncitor necalificat in agricultura

Rezultat selectie dosar muncitor calificat in agricultura

Rezultat selectie dosar asistent cercetare in domeniul med. veterinare

Rezultat selectie sociolog

Concurs muncitor in agricultura

Concurs Sociolog

Concurs Medic Veterinar 27.06.2022Tematica Concurs

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2021

Modalitati de contestare a deciziei institut. publice de catre pers. care se considera vatamate (Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public)

Bugete aprobate (2019-2022), Bilanturi (2019-2021), Conturi de rez patrimoniale (2020,2021), Conturi de executie (2019-2021)

Necrolog Corneliu Bucur

Centralizator achizitii publice anul 2021 și 2022 ICDM Cristian -Sibiu

Planul anual de achizitii publice 2022 – ICDM Cristian-Sibiu

Vezi pagina

Date ICDM Cristian cu privire la respectarea art. 33 /Legea 153 din 2017

Organigrama, Stat functii si Decizie aprobare

Drepturi salariale decembrie 2021

State funcții 2022

Lista functiilor si situatia veniturilor salariale conf Legii nr. 153/2017, la 30 dec. 2021

Listă salarii nete 2022

Listă funcții salarii brute 2022

Stat de Funcții la 31 martie 2023

Rezultate final Asistent cercetare in geografie

Rezultate proba interviu Asistent cercetare in geografie

Rezultate proba scrisa Asistent cercetare in geografie

Rezultate final Asistent cercetare in turism

Rezultate proba interviu Asistent cercetare in turism

Rezultate proba scrisa Asistent cercetare in turism

Rezultate selectie dosare Asistent cercetare in geografie

Rezultate selectie dosare Asistent cercetare in turism

Concurs post Asistent cercetare in geografie

Concurs post Asistent cercetare in turism-Tematica si bibliografie

În-cinstea-Zilei-Muntelui.pdf

O toamna minunata la ICDM Cristian-Sibiu

Rezultate concurs CS II rap final – in domeniul med. veterinare

Rezultate concurs CS II interviu – in domeniul med. veterinare

Rezultate concurs CS I rap final – in domeniul med. veterinare

Rezultate concurs CS I interviu – in domeniul med. veterinare

Rezultate concurs CS I si CS II proba scrisa – in domeniul med. veterinare

Centralizator

Bibliografie anunt angajare inginer agronom

Declarație de avere – Costin Emilia

Declarație de avere – Rădac Mariana

Declarație de avere – Rusu Mariana

Necrolog Gheorghe Mihaiu

Angajare inginer agronom

Angajare muncitor necalificat in cresterea animalelor

Angajare muncitor necalificat in agricultura

Suspendare concurs arhivar

Program functionare ICDM

Program audiente ICDM

Concurs pt post-arhivar

Concurs pt post-ing. agromontanologie

Concurs pt post contractual

Program achizitii publice 2021

Extras Cont exec. bug. inst. pub. 31.12.2020

Colaborare ICDM-Asociația-Păstorul-Crișana-Arad

ICDM-STRATEGIE-2021

HOTĂRÂRE-nr.-251-din-18-aprilie-2019

Criterii-de-evaluare-cercetator-stiintific

Codul-de-etica-al-personalului-ASAS

Regulament-ASAS-pentru-obtinerea-gradelor-profesionale

Lege-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-inters-public

Organigrama

Rusu Mariana – Declaratii avere

Radac Mariana – Declaratii avere

Costin Emilia – Declaratii avere

Anunț vanzare taurasi Baltata Romaneasca

Anunț referitor la Seminarul online din data de 14.01.2021

Anunț cumparare bovine

Anunț suspendare angajare arhivar si inspector domeniul securitatii si sanatatii in munca

Anunț amanare angajare arhivar

Anunț angajare arhivar + bibliografie

Rezultate selectie dosare – asistent cercetare stiintifica stagiar in ingineria si protectia mediului

Anunț suspendare angajare asistent cercetare agromontanologie

Anunț angajare asistent cercetare agromontanologie + bibliografie

Stat de Funcții la 31 martie 2023

Rezultate final Asistent cercetare in geografie

Rezultate proba interviu Asistent cercetare in geografie

Rezultate proba scrisa Asistent cercetare in geografie

Rezultate final Asistent cercetare in turism

Rezultate proba interviu Asistent cercetare in turism

Rezultate proba scrisa Asistent cercetare in turism

Rezultate selectie dosare Asistent cercetare in geografie

Rezultate selectie dosare Asistent cercetare in turism

Concurs post Asistent cercetare in geografie

Concurs post Asistent cercetare in turism-Tematica si bibliografie

În-cinstea-Zilei-Muntelui.pdf

O toamna minunata la ICDM Cristian-Sibiu

Rezultate concurs CS II rap final – in domeniul med. veterinare

Rezultate concurs CS II interviu – in domeniul med. veterinare

Rezultate concurs CS I rap final – in domeniul med. veterinare

Rezultate concurs CS I interviu – in domeniul med. veterinare

Rezultate concurs CS I si CS II proba scrisa – in domeniul med. veterinare

Centralizator

Bibliografie anunt angajare inginer agronom

Declarație de avere – Costin Emilia

Declarație de avere – Rădac Mariana

Declarație de avere – Rusu Mariana

Necrolog Gheorghe Mihaiu

Angajare inginer agronom

Angajare muncitor necalificat in cresterea animalelor

Angajare muncitor necalificat in agricultura

Suspendare concurs arhivar

Program functionare ICDM

Program audiente ICDM

Concurs pt post-arhivar

Concurs pt post-ing. agromontanologie

Concurs pt post contractual

Program achizitii publice 2021

Extras Cont exec. bug. inst. pub. 31.12.2020

Colaborare ICDM-Asociația-Păstorul-Crișana-Arad

ICDM-STRATEGIE-2021

HOTĂRÂRE-nr.-251-din-18-aprilie-2019

Criterii-de-evaluare-cercetator-stiintific

Codul-de-etica-al-personalului-ASAS

Regulament-ASAS-pentru-obtinerea-gradelor-profesionale

Lege-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-inters-public

Organigrama

Rusu Mariana – Declaratii avere

Radac Mariana – Declaratii avere

Costin Emilia – Declaratii avere

Anunț vanzare taurasi Baltata Romaneasca

Anunț referitor la Seminarul online din data de 14.01.2021

Anunț cumparare bovine

Anunț suspendare angajare arhivar si inspector domeniul securitatii si sanatatii in munca

Anunț amanare angajare arhivar

Anunț angajare arhivar + bibliografie

Rezultate selectie dosare – asistent cercetare stiintifica stagiar in ingineria si protectia mediului

Anunț suspendare angajare asistent cercetare agromontanologie

Anunț angajare asistent cercetare agromontanologie + bibliografie