Despre noi

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Montanologie Cristian Sibiu – ICDM functioneaza in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ”Gheorghe Ionescu Sisesti”in conformitate cu Legea 45/2009 .

Activitatea ICDM a fost reorganizata prin HG 251/ 18.04.2019

Obiectul de activitate – cercetarea stiintifica  in domeniul dezvoltarii rural – montane , a cresterii ovinelor , caprinelor si taurinelor din rase adaptate zonei montane , extinderea culturilor pomicole si dendrologice, efectuarea de studii, cercetari , proiecte pentru dezvoltarea socio-economica a zonei rural –montane .

Domenii de cercetare

  • Cercetari multidisciplinare in domeniul agriculturii de tip montan
  • Valorificarea superioara a terenurilor agricole
  • Cresterea animalelor
  • Extinderea culturilor pomicole si dendrologice
  • Dezvoltarea agroturismului montan
  • Specializarea profesionala si informarea populatiei prin instruire si consultanta
  • Modernizarea proceselor de industrializare si valorificarea produselor vegetale si animale
  • Protejarea marcilor originale ale acestora

RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI 4

PROIECT ADER 14.3.1: VALORIFICAREA SUPERIOARA A RESURSELOR DIN ZONA MONTANA (SOL, APA, FOND GENETIC VEGETAL SI ANIMAL, ENERGIE, PRODUCTIE AGRICOLA PRIMARA, PRODUSE ALIMENTARE, BIODIVERSITATE) IN SCOPUL  SALVGARDARII SI DEZVOLTARII  DURABILE A ECO-BIOECONOMIEI  AGROALIMENTARE”.

A4.1. Valorificarea si ameliorarea pasunilor montane prin pasunat cu rumegatoare;

A4.2. Organizare loturi experimentale

A4.1. Valorificarea si ameliorarea pasunilor montane prin pasunat cu rumegatoare;